За дома
С кредит "Енергийна ефективност" Вие инвестирате в енергоспестяващи мерки, които значително ще намалят битовите Ви сметки. Кредитът за подобряване на енергийната ефективност на дома ще Ви даде и възможност да получите безвъзмездна помощ в рамер до 20% за Вашите индивидуални енергоспестяващи проекти и до 35% за групови енергоспестяващи проекти. Повече
За офиса
Кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" за реализация на проект по Програмата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), дава възможност да получите до 50% безвъзмездна помощ. Основната цел на програмата е подобрение на енергийната ефективност на предприятията и повишаване на конкурентноспособността чрез внедряване на екологични технологии в производството, повишаване на производствения капацитет, въвеждане на нови продукти или стартиране на нова дейност в друг отрасъл. Повече

Кредит Енергийна ефективност за дома Кредит Енергийна ефективност за дома Кредит Енергийна ефективност и зелена икономика Кредит Енергийна ефективност и зелена икономика